Lima 5 Perintah Gereja Agama Katolik


Share


Lima Perintah Gereja Agama Katolik

1.  Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu.
2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan; dan janganlah melakukan pekerjaan      yang dilarang pada hari itu.
3. Berrpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan
4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun
5. Menyambut Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.


Di Tulis Oleh : Marselinus Dwi Purnama
Judul Postingan 5 Perintah Gereja

Sumber : http://dwexxuty.blogspot.com/2011/04/lima-5-perintah-gereja-agama-katolik.html
Searching Option : Lima Perintah Gereja

Lima Perintah Gereja, 5 perintah Gereja katolik, lima perintah gereja agama katolik, kumpula doa katolik, 10 Perintah Allah, Doa lima Perintah Gereja, Lima Perintah Gereja Agama Katolik, Lima Perintah Gereja Katolik, 5 Perintah Gereja Agama

Popular Posts